2020. január 1-től hatályos adóváltozásokról

Blog

Személyi jövedelemadó

 1. A személyi jövedelemadó mértéke változatlanul 15%.
 2. Változatlanul egy gyermek (illetve a terhesség 91. napjától) havi 10,000 Ft adókedvezmény jár. A kettő gyerekesek adókedvezménye havi 20,000 Ft/eltartott. Három vagy több gyermek esetén havi 33,000 Ft/eltartott adókedvezmény jár. A családi pótlékra jogosult eltartott után jár a kedvezmény, mely megosztható a közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal. Amennyiben a teljes kedvezményt a jogosult nem tudja érvényesíteni, akkor a jövedelemből levont 7%-os egészségbiztosítási és 10%-os nyugdíjjárulékból is érvényesítheti.
 3. Új kedvezmény, hogy a 4 vagy több gyermekes anyák összevont adóalapba tartozó, munkával szerzett jövedelmét adóalap csökkentőkét lehet figyelembe venni.
 4. A bérleti díj továbbra is összevonandó jövedelemként adózik, 15 % adót kell utána fizetni. 10% költséghányad vagy a tényleges költségek vonhatók le a bevételből (tételes elszámolásnál az amortizáció is levonható, mely az ingatlan bekerülési értékének 2%-a). A bérleti díjon felül kapott rezsi költség a közös költség kivételével 2019-től nem minősül bevételnek, nem képez adó alapot.
 5. Fizetővendéglátás esetén szobánként évente 38,400 Ft adót kell fizetni. Maximum 3 ingatlan után lehet választani.
 6. A kamat, az árfolyam nyereség adója is 15%. A tartós befektetésként hitelintézettel, értékpapír céggel kötött szerződésben elkülönített befektetések hozama továbbra is adómentes, ha 5 naptári évig nem nyúlnak hozzá. Adómentes a magyar állam által kibocsátott értékpapírok kamata.
 7. Változatlanul 20%, maximum 150,000 Ft az adókiutalás az önkéntes pénztárakba magánszemélyként történő befizetések után, a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetések után max. 100,000 Ft. A magánszemély által fizetett nyugdíjbiztosítás után is hasonló kedvezmény vehető igénybe. Együttesen maximum 280,000 Ft-ig. Ennek feltétele, hogy ne legyen adótartozása a magánszemélynek.
 8. A következő, béren kívüli juttatások az alkalmazottak mellett a személyesen közreműködő tagoknak is adhatóak, változatlanul 34,5% teherrel:
 • SZÉP kártyán adott: szállás szolgáltatás évi 225,000 Ft-ig, meleg étkeztetés, 150,000 Ft, szabadidő, egészségmegőrzés 75,000 Ft-ig, együttesen évente maximum 450,000 Ft-ig.
 1. Az alábbi egyéb juttatások után összesen 40,71% adót kell fizetni:
 • Az évente egyszer adható csekély értékű ajándék (minimálbér 10%-ig),
 • A telefonköltség 20%-a után,
 • A reprezentáció és az üzleti ajándék után (értékhatár nélkül!),
 • A magánszemélynek nyújtott kölcsön meg nem fizetett jegybanki alapkamat + 5% mértékű kamata után, de 5 évente 10 millió forintnyi lakáscélú hitel meg nem fizetett kamata mentes.
 1. 2019-től megszűnt az alábbi juttatások eddigi kedvező adózása, amennyiben juttatják bérként kell adót fizetni utána:
 • Készpénzes cafeteria juttatás,
 • Mobilitási célú lakhatási támogatás
 • Erzsébet utalvány,
 • Munkahelyi étkeztetés (a cég telephelyén),
 • Iskolakezdési támogatás, csak utalvány formájában adható,
 • Iskola rendszerű képzés átvállalt költsége,
 • Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés,
 • Egészség- és önsegélyző pénztári befizetés,
 • Helyi utazási bérlet,
 • A visszavásárlási értékkel nem rendelkező betegségbiztosítás díja (kockázati életbiztosítás).
 • Lakáscélú hitel törlesztéséhez adott munkáltatói támogatás.
 1. Változatlanul adómentesek az alábbi juttatások:
 • Kulturális és sport szolgáltatásra belépő, bérlet a minimálbér összegéig külön-külön.
 • Adómentes a munkáltató által fizetett bölcsődei, óvodai térítés, családi napköziben is.
 1. Az egyéni vállalkozói jövedelem utáni adó 9%. Ezen felül a vállalkozásból kivont osztalék után 15% SZJA-t kell fizetni és 17,5% szociális hozzájárulási adót maximum a minimálbér huszonnégyszereséig.
 2. Az egyéni vállalkozó által felvett hitel (pénzügyi lízing) kamata levonható adókedvezményként a 9%-os adóból. A kizárólag üzleti célú eszközök költsége 200,000 Ft-ig a beszerzéskor egy összegben elszámolható.
 3. Az egyéni vállalkozó minimum adó alapja a teljes bevétele, az adó ennek 2%-ának 9%-a.
 4. A külföldi napidíj 30%-a, de maximum napi 15 euró adómentesen adható.
 5. Ingó vagy ingatlan üzletszerű értékesítése esetén összevonandó jövedelemként kell adózni a nyereség után. Ingó értékesítés esetén 600,000 Ft bevételig nem kell vizsgálni az üzletszerűséget.
 6. Bármely ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem a szerzést követő ötödik évtől kezdve adómentes. 0-5 évig az adóalapba számító összeg évente csökken.
 7. 15 Ft/km a saját gépkocsi munkába járásnál elszámolható adómentes költségtérítése. Saját gépkocsinak számít a közeli hozzátartozók tulajdonában álló is. Kiküldetési rendelvény alapján az üzleti célú gépkocsi használat költségtérítése a benzinköltségen túl szintén 15 Ft/km.
 1. Járulékok
 1. A 2019. január 1-től érvényes minimál bér 149,000 Ft. A szakképzett alkalmazottaknak és a tagoknak, egyéni vállalkozóknak (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén) 195,000 Ft a garantált bérminimum. A 2020. évi bér minimumok még nem ismertek.
 2. A kifizető által a bérek után fizetendő Szociális hozzájárulás 2019. július 1-től 17,5%.
 3. A minimum Szociális hozzájárulási adó alap a társas vállalkozás tagoknál és az egyéni vállalkozóknál a ténylegesen kifizetett bér, de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5%-a!!!
 4. A társasági tagoknál és az egyéni vállalkozóknál a 8,5%-os egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja a minimálbér (érettségivel a garantált bérminimum) 150%-a.
 5. A magánszemélytől levont nyugdíjjárulék 10%-a és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5%-a összvonásra kerül.
 6. Havi 7,710 Ft-ot kell fizetni a nem biztosítottnak az egészségügyi ellátásra való jogosultsághoz. (Nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozóknak is!)
 7. 2019. július 1-től 17,5% szociális hozzájárulást kell fizetni az osztalékból, árfolyamnyereségből, vállalkozásból kivont jövedelem után az egyéni vállalkozóknak az SZJA-n felül éves szinten a minimálbér huszonnégyszeresének összegéig (korábban maximum 450,000 Ft-ot).
 8. A béren kívüli juttatások, egyéb juttatások, reprezentáció után is 17,5% szociális hozzájárulást kell fizetni. (lsd. SZJA 7-8. pont kötelezettség része).
 9. 2019-től az öregségi nyugdíjasnak csak 15% SZJA-t kell fizetnie a bére után, munkáltatói járulékokat sem kell fizetni.
 10. Járulék kedvezmény vehető igénybe egyes munkavállalók foglalkoztatása esetén.(Nem kell időarányosítani!):
Kedvezményezett Kedvezmény mértéke Meddig
Szakképzettséget nem igénylő munkakör (FEOR 9.) Legfeljebb a minimálbér 8,75%-a Nincs korlát
Munkaerő piacra lépő, (NAV igazolást állít ki) Legfeljebb a minimálbér 19%-a Legfeljebb a minimálbér 8,75%-a 24 hónapig 25-36 hónapig
Megváltozott munkaképességű Minimálbér kétszereséig 19% Nincs korlát

Megszűnt a 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók kedvezménye!

 1. Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás
  • A szakképzési hozzájárulás mértéke változatlanul 1,5%, alapja megegyezik a Szociális hozzájárulás alapjával.
  • A rehabilitációs hozzájárulás, a 25 fő felett a létszám 5% után a minimálbér kilencszeresének megfelelő adót kell fizetni.
 1. Illeték

1. Illeték mentes az egyenes ági rokonokon túl 2014-től a házastársak közötti ajándékozás is.

2. A jóváhagyott osztalék későbbi elengedése illeték mentes 2014-től.

3. Nem kell illetéket fizetni a hitelezők által az adós javára elengedett összeg után.

4. Lakás vásárlás esetén az azt megelőző 3 évben eladott lakás értéke vonható le az illeték alapból.

 1. Gépjármű adó – cégautó adó
  • A tartósbérbe adott személygépkocsi után 2017-től a tulajdonos fizeti a cégautó adót.
  • Változatlanul, ha nem magánszemély a gépjármű tulajdonosa, akkor cégautó adót kell fizetni.
 1. Számvitel
  • 2020-tól a 200,000 Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési ára egy összegben elszámolható.
 1. ÁFA ­
  • Az ÁFA általános kulcsa változatlanul 27%.
  • Az alanyi ÁFA mentesség határa 12 millió forint 2019-től. December 31-ig lehet választani!
  • Személygépkocsi bérbe vétele (nyílt végű pénzügyi lízing esetén is) a bérleti díj ÁFÁ-jának 50%-a levonható útnyilvántartás vezetése nélkül (útnyilvántartás vezetése esetén több is).
  • Az új lakás értékesítése újra 27%-os körbe kerül 2020-tól.
  • A személygépkocsi értékesítése ÁFA mentes 2013. április 21-től minden esetben, ha a beszerző nem vonta, vagy vonhatta volna el az ÁFÁ-t amikor vásárolta a járművet.
  • A folyamatosan nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés (ÁFA fizetés) időpontja:
 • a teljesítés időpontja a számla kiállításának kelte, ha a fizetési határidő megelőzi az időszak végét, amire vonatkozik a számla,
 • a fizetési határidő, amennyiben a fizetési határidő az időszakot követi, de legkésőbb az időszakot követő 60. nap.
 1. Egyes behajthatatlan követelések ÁFÁ-ja szigorú feltételek mellett viszaigényelhető.
 2. A számlát a teljesítést követő 8 napon belül ki kell állítani (eddig 15 nap volt a határidő).
 3. Ügyfeleinknek a devizában kiállított számlákon MNB árfolyamon kell feltüntetniük Ft-ban a felszámított ÁFÁ-t, ha a számla ÁFA köteles.
 4. 2020. július 1-től:

– Online, valós idejű adatszolgáltatást kell adniuk a számlázó programoknak a NAV felé minden kiállított számláról (eddig a 100 ezer Ft ÁFÁ-t elérő összegű számlákról kellett). A kézi számlák esetében is adatot kell szolgáltatni a számla kiállítását követő 2 napon belül, ha az ÁFA>500 ezer Ft, ez alatt 5 napon belül.

 • A kimenő számlákon az adóalany vevő adószámát minden esetben fel kell tüntetni.
 • Az összes bejövő, költség számlákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak adószámonként az ÁFA bevallásban, ÁFA összegtől függetlenül.
 1. Társasági adó
 1. A társasági adó mértéke változatlanul 9 %.
 2. Megszűnt a társasági adó feltöltési kötelezettség az adóév utolsó hónapjának 20-ig.
 3. A jövedelem minimum (a társaság összes bevételének 2%-a) alapját 2014-től növeli a tagi kölcsön adott évi növekedésének 50%-a és 2015-től a számításnál nem vonható le az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások beszerzési értéke.
 4. Változatlanul elismert költség a filmalkotás és a látvány-csapatsport támogatása és e mellett az adóból is levonható. 2020-tól az adó előleg terhére tehető felajánlás annak 80%-ig ami után 7,5% adó visszatérítés jár.
 5. A korábbi években felhalmozott veszteség maximum az adott évi adózás előtti eredmény 50%-ig vonható le (az egyéb módosítók után maradó adóalaphoz képest). A 2015-től képződő veszteség 5 évig vihető tovább, a korábbiak 2025-ig.
 6. 2017. január 1-től a felvett hitel (pénzügyi lízing) kamata utáni adó kedvezmény 100 %.
 7. A kizárólag magánszemély tulajdonú cégek adott évi új eszköz beszerzései összeghatár nélkül levonhatóak a társasági adó alapjából (a több év alatt elszámolható értékcsökkenési leíráson felül).
 8. Energia hatékonyságot szolgáló beruházások, felújítások után 30-45% adókedvezményt lehet igénybe venni. Energetikai auditornál kell kezdeni a tájékozódást.
 1. KATA
  • Változatlanul 50,000 Ft/hó közterhet kell fizetnie a főfoglalkozású és 25,000 Ft/hó összeget a mellékfoglalkozású KATA-snak. Választható 75,000 Ft/hó is a főfoglalkozásúnál, hogy a nyugdíjalapnál 164,000 Ft legyen figyelembe véve (50,000 Ft/hónál csak 98,100 Ft).
  • Évi 12 millió Ft bevétel feletti részre kell csak plusz 40% adót fizetni.
  • Akinek az év végén 100,000 Ft-ot meghaladó adótartozása van az kiesik a KATA-ból.
 1. KIVA
  • A KIVA adó mértéke csökken 12%-ra, ami kiváltja a társasági adót (ami 9%) és a bérek utáni szociális hozzájárulás és szakképzési hozzájárulást (17,5%+1,5%). Itt is érvényesíthetők a szociális hozzájárulás adó alap csökkentő kedvezményei (lsd. 2.10. pont).
  • Az adó alapja jelentősen módosult 2017-től. A bruttó bérek és 2019-től a béren kívüli juttatások, a jóváhagyott osztalék és a tőkekivonás az adóalap. További adóalap a pénztár növekménye bizonyos határ felett.
  • 50 fő és 1,000 millió bevétel alatt választható (a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni).
 1. Helyi adó, innovációs járulék
  • A 2% adó mérték felső határa és az adó alapja változatlanok.
  • Az önkormányzat rendeletében kedvezményt állapíthat meg 2019-től az adóévben üzembe helyezet beruházások után.
  • KATA választása esetén az iparűzési adó önkormányzatonként 50 ezer Ft.
  • KIVA választásakor az iparűzési adó alapja a KIVA alap 1,2-szeresében is megállapítható.
 1. Különadók

1. A pénzügyi vállalkozások 2019-ben is 6,5% különadót fizetnek, az adóévet megelőző 2. év kamat és a jutalék eredménye után (a 2009. január előtt létrejött vállalkozások is!).

2. Pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni a pénzügyi vállalkozáshoz készpénzben befizetett kölcsöntörlesztés után is.

3. A távközlési adó változatlan 2020-ban.

 1. Adózás rendje
  • 2019-től a késedelmi pótlék mértéke jegybanki alapkamat + 5%-ra nő. Kockázatos adózóknál ennek 150%-a.
  • A vállalkozások külföldön vezetett bankszámláit be kell jelenteni a NAV-hoz, először 2018. január 31-ig.
  • A nem KATA-s egyéni vállalkozók adóbevallási határideje május 20.
  • A NAV a hivatalos iratokat elektronikusan kézbesíti a vállalkozás Cégkapus tárhelyére. Az ismételt kézbesítéstől számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 30 nap után a levelek törlésre kerülnek, ha nem helyezik őket tartós tárba. Kérjük folyamatosan nézzék Cégkapus tárhelyüket!
  • A NAV honlapon célszerű legalább havonta ellenőrizni a saját és a partnerek adószámát. A törölt adószámú adózók számlájának ÁFÁ-ja nem vonható le és nem számolható el költségként a számlájuk!
  • Az 1,5 millió Ft-ot meghaladó cégek közti készpénzes kifizetés esetén a kifizetést teljesítő és az elfogadó is 20% mulasztási bírsággal sújtható az 1,5 millió Ft feletti részre!
  • A kapcsolt vállalkozásoknak történő 1 millió Ft feletti készpénz kifizetést kell bejelenteni a NAV-nak.
  • Kizárólag a NAV által képzett EKAER szám birtokában lehet útdíj köteles járművel az Európai Unióból behozni ill. oda kivinni terméket ill. belföldön nem végfelhasználó részére első adóköteles termékértékesítéshez fuvarozást végezni. Kockázatos termékek esetében minden gépjárműnek kell EKAER szám.
  • Az új munkavállalókat változatlanul a munkába lépést megelőző napon be kell jelenteni.
  • Adóperek eseten új, korábban ismert bizonyíték legkésőbb csak a NAV jegyzőkönyvre észrevételként terjeszthető elő, a határozat után, bírósági eljárásban már nem.

A személyi jövedelemadó bevallást már nem készítheti el a munkáltató. A NAV az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek bevallás javaslatot küld, aminek a jóváhagyásával a bevallási kötelezettségüket teljesíthetik.

The following two tabs change content below.

Másokat is érdekelhet:

Hozzászólás Facebook fiókkal


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük